លក្ខខណ្ឌ៖

1 ការទទួលយកលក្ខខណ្ឌ៖ តាមរយៈការចុះឈ្មោះ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ សូមបដិសេធពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

2 ការចុះឈ្មោះគណនី៖ អ្នកត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចុះឈ្មោះ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានសម្ងាត់គណនីរបស់អ្នក ហើយទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្រោមគណនីរបស់អ្នក។

3 ភាពអាចរកបាននៃសេវាកម្ម៖ យើងខិតខំផ្តល់នូវការចូលប្រើប្រាស់ដោយមិនមានការរំខានដល់សេវាកម្មរបស់យើង ប៉ុន្តែយើងមិនធានាថាវានឹងមានជានិច្ច ឬមិនមានកំហុសនោះទេ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្អាក ឬបញ្ចប់សេវាកម្មនៅពេលណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

4 ការបាត់បង់ទិន្នន័យ៖ ខណៈពេលដែលយើងចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ទិន្នន័យដែលអាចកើតឡើងនោះទេ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គណនីឥតគិតថ្លៃ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការបម្រុងទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាទៀងទាត់ និងធានាសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានរបស់អ្នក។

5 កម្មសិទ្ធិបញ្ញា៖ ខ្លឹមសារ និងសម្ភារៈទាំងអស់ដែលបានផ្តល់តាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើង រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះអត្ថបទ ក្រាហ្វិក ឡូហ្គោ រូបភាព និងកម្មវិធី គឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វា។ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ ផលិតឡើងវិញ កែប្រែ ឬចែកចាយសម្ភារៈដែលមានការរក្សាសិទ្ធិណាមួយដោយមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ។

6 អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើ៖ អ្នកយល់ព្រមប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងក្នុងលក្ខណៈស្របច្បាប់ និងមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ប្រមាថ ឬបំពានសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ។ នេះរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការបញ្ជូនមេរោគ ការផ្ញើសារឥតបានការ ឬការប៉ុនប៉ងដើម្បីទទួលបានការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់យើង។

7 តំណភ្ជាប់ភាគីទីបី៖ សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី ឬសេវាកម្មដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ គោលការណ៍ឯកជនភាព ឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះទេ។ អ្នកចូលប្រើពួកវាដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

8 ដែនកំណត់នៃទំនួលខុសត្រូវ៖ ក្នុងវិសាលភាពដែលច្បាប់អនុញ្ញាត យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ចៃដន្យ ផលវិបាក ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ទោះបីជាយើងត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការ ការខូចខាតបែបនេះ។

9 ឯកជនភាព៖ យើងប្តេជ្ញាការពារភាពឯកជនរបស់អ្នក។ សូមយោងទៅលើគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

10 ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ៖ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាក៏បាន។ លក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ហើយវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យពួកវាជាប្រចាំ។ ការបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីការកែប្រែណាមួយបង្ហាញពីការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

Terms and Conditions:

  1. Acceptance of Terms: By registering and using our service, you agree to abide by these terms and conditions. If you do not agree with any part of these terms, please refrain from using our service.

  2. Account Registration: You must provide accurate and complete information during the registration process. You are responsible for maintaining the confidentiality of your account credentials and are fully responsible for all activities that occur under your account.

  3. Service Availability: We strive to provide uninterrupted access to our service, but we do not guarantee that it will always be available or free from errors. We reserve the right to modify, suspend, or terminate the service at any time without prior notice.

  4. Data Loss: While we take reasonable measures to protect your data, we do not assume responsibility for any data loss that may occur, especially for free account users. It is your responsibility to regularly backup your data and ensure the safety of your information.

  5. Intellectual Property: All content and materials provided through our service, including but not limited to text, graphics, logos, images, and software, are the intellectual property of our company or its licensors. You may not use, reproduce, modify, or distribute any copyrighted material without obtaining proper authorization.

  6. User Conduct: You agree to use our service in a lawful manner and not engage in any activities that may be harmful, offensive, or violate the rights of others. This includes but is not limited to transmitting viruses, spamming, or attempting to gain unauthorized access to our systems.

  7. Third-Party Links: Our service may contain links to third-party websites or services that are not under our control. We are not responsible for the content, privacy policies, or practices of these third-party sites. You access them at your own risk.

  8. Limitation of Liability: To the extent permitted by law, we shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising from your use or inability to use our service, even if we have been advised of the possibility of such damages.

  9. Privacy: We are committed to protecting your privacy. Please refer to our Privacy Policy for information on how we collect, use, and disclose personal information.

  10. Modification of Terms: We reserve the right to modify these terms and conditions at any time. Updated terms will be posted on our website, and it is your responsibility to review them periodically. Continued use of our service after any modifications indicates your acceptance of the updated terms.